Køkkenprojektet

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har, med hjælp fra LAG (den Lokale AktionsGruppe), bevilget et tilskud til et moderniseringsprojekt med titlen “Hyllested Forsamlingshus – etablering af et moderne køkken som kan være basis for nye netværksskabende aktiviteter”. Se link til den godkendte ansøgning.

Projektet blev præsenteret for borgerne i Hyllested ved et stort opstartsmøde den 10. april 2013.

Præsentation af køkkenprojekt

Køkkenplan 1:50

Indlæg og billeder fra byggeprocessen

LAGbanner1

LAGbanner2

Reklamer