Udbudsmateriale, september

Primo september blev der udsendt udbudsmateriale til tre hovedentreprenører.
De tre tilbud blev modtaget rettidigt den 21. september og tilbudsgiverne er orienteret om resultatet. Forsamlingshusets bestyrelse har i samråd med arkitekten valgt at arbejde videre ud fra det billigste tilbud. Bestyrelsen planlægger et orienterende og inddragende borgermøde i forsamlingshuset torsdag den 22. oktober kl 19:30.
Et udvalg under bestyrelsen er i gang med at formulere støtteansøgninger til diverse relevante fonde. Der skal skaffes yderligere knap 200.000 kroner, hvis projektet skal realiseres i fuldt omfang.

Udbudsbrev
Hovedorientering til tilbudsgivere
Tilbudsliste
Eksisterende plan
Fremtidig plan
Udeareal

Reklamer